Tuesday, March 28, 2017

Fitnessjenter og fysisk aktive kvinner søkes!!

Hva skiller fitnessutøveren fra den generelt aktive kvinnen i gata? 

Hva skjer egentlig inne i kroppen når man går på diett? Kan man stole på at sunne virkemidler (sunn diettmat og mye trening) gir god helse? Hvor går grensen mellom sunt og for ekstremt?

Når går tanker om mat, kropp og samvittighet rundt treningsrutiner fra normalt til unormalt? Er det vanlig å kjenne på "cravings" og å overspise når man er på diett, eller er det bare de som er "svake" som gjør slikt? Hvilket tankesett må man ha for å lykkes som fitnessutøver? Har fitnessutøveren det bra med seg selv på diett?

VI TRENGER MER KUNNSKAP!
Dette er bare noen av spørsmålene som står ubesvart i litteraturen og kunnskapsgrunnlaget vårt så langt. Fitnessporten har hatt en eksplosiv utvikling de siste 5 årene, og stadig flere tiltrekkes denne konkurranse arenaen, eller inspireres i levesett og til slik figurforming. Det tilsynelatende sunne og viljesterke appellerer til oss, og står som en motvekt til den vestlige verdens uheldige helse- og vektutvikling.

I organisert idrett finnes det i dag en rekke forbundsspesifikke regeljusteringer, som har til hensikt å ivareta utøvernes helse og ønske om prestasjon. Det finnes gode retningslinjer for vektendringer, der anbefalinger gis for både kosthold, trening, og målsetninger for vektendringer.

Tilsvarende tilpasninger finnes ikke for fitnessidretten, der utøvere i stor grad veiledes av PT'er, coacher og tidligere fitness/kroppsbygger utøvere, som har liten eller ingen tilgang til etablert faglig helse- og prestasjons relatert kunnskap. Det pr i dag også derfor liten innsikt i hvilke retningslinjer utøverne veiledes etter, og hvilken effekt dette har på forhold som påvirker helse både kortsiktig og langsiktig.

Vi ønsker derfor nå, i en kontrollert kartleggings studie, å undersøke helseeffekter hos kvinner ved å følge en konkurranse forberedende periode for fitnessdeltagelse. Samtidig trenger vi da å vite hvordan andre kvinner (som ikke har/skal stille i fitness) har det!

DERFOR SØKER VI BÅDE AKTIVE FITNESSUTØVERE    OG   AKTIVE, MOSJONERENDE JENTER!SKAL DU STILLE I EN FITNESS KONKURRANSE TIL HØSTEN 2017?
Da ønsker vi å komme i kontakt med deg! 
Kunne du tenke deg å bidra til i å øke kompetansenivået om helsen til aktive, kvinnelige fitnessutøvere?
Kunne du tenke deg å selv få vite litt mer om din egen kropp på diett? Har du sjekket hvor sterkt skjelettet ditt er før? Eller hvilestoffskiftet du har (hvor mye du forbrenner av energi i hvile)? Klarer du å bevare muskelmassen gjennom dietten, eller mister du hele effekten av siste årets harde trening?
Krav til deltagelse er at du forbereder deg til å delta i en fitness klasse ved stevner som arrangeres høsten 2017, og at du er mellom 18 og 40 år!

GENERELT AKTIVE KVINNER SØKES OGSÅ!
For å forstå hvordan fitnessutøvere har det, og hvordan deres dietter påvirker kvinnekroppen, trenger vi også å vite hvordan "de andre" har det. Altså de som ikke følger konkurransedietter og tøffere treningsregimer. Trener du regelmessig og liker å holde deg i form? Kunne du tenke deg å være kontrollperson i en studie som ønsker å forstå forskjellen mellom aktive fitnessutøvere og kvinner som trener for andre typer målsetninger? Er du kvinne mellom 18-40 år, har BMI mellom 17,5- 30, har trent minst 2 ganger pr uke det siste året, og har aldri stilt i en slik fitness konkurranse før (og tenker heller ikke på å gjøre det) og jobber heller ikke som personlig trener eller treningsintstruktør i treningssenterbransjen?
Da håper vi at du vil ta kontakt med oss! (Pst! du kan ikke være gravid, eller ha planer om å bli det i prosjektperioden)

HVA GÅR DETTE UT PÅ?
Dersom du blir med i denne studien, er det enten fordi du planlegger å stille i en fitnesskonkurranse høstsesongen 2017, eller fordi du er en aktiv kvinne som ønsker bli med som kontroll person.
Du vil uansett være anonym, og ditt bidrag i denne studien vil på ingen måte være identifiserbart for offentligheten. Du blir bedt om å møte  ved Norges Idrettshøyskole (NIH) for helsekartlegging ved tre anledninger: først i april/mai 2017, dernest en gang i september/oktober 2017, og til slutt en gang i november 2017. I perioden mai 2017 til november 2017 vil du totalt 7 ganger få tilsendt mail med et utvalg spørsmål å besvare.

Ved å delta i denne helsekartleggingen får du tilgang til unik informasjon om din egen kropp og helse, gjennom de forsknings spesifikke målinger vi gjør av din kroppssammensetning og benmineraltetthet, samt hvileforbrenning!

Du får ingen kostholdsveiledning eller treningsveiledning av oss i dette prosjektet, ei heller noen pålagt diett å følge. Vi ønsker kun å studere din helse ved hjelp av et utvalg målemetoder, ved bestemte tidspunkter under denne studiens prosjektperiode.

KRAV TIL DELTAGELSE
Foruten å matche inntaks-vilkårene nevnt i avsnitt ovenfor (for henholdsvis fitnessutøver og for kontrollperson), må du være villig til å signere et informert samtykke til deltagelse, være villig til å møte ved NIH til fysiske tester og komme for egen regning (reise/fri fra forpliktelser som jobb etc), og være villig til å besvare spørreskjema som sendes gjennom studieperioden.

HVILKE UNDERSØKELSER GJØRES?
Ansiktsmaske for hvilestoffskifte
De fysiske tester som ønskes gjennomført ved NIH er en måling av kroppssammensetning og beinmineraltetthet ved hjelp av et røntgenapparat (DXA) (den beste metode for slik type måling). Du vil da ligge på en benk i et rom, hvor en måler beveger seg sakte over deg. Videre ønsker vi måle ditt hvilestoffskifte, hvilket innebærer å ligge rolig på en madrass med en ansiktsmaske over nese og munn for 30 minutter. Under oppholdet på NIH denne dagen, får du også en innføring i hvordan du skal registrere kostholdet ditt for 4 påfølgende dager, samt at du besvarer en liten pakke med spørsmålsskjema elektronisk.

Under diettperioden til fitnessutøverne (juni 2017-oktober/november-2017), sendes det elektroniske skjema til alle prosjektdeltagerne med spørsmål som besvares pr mail totalt 7 ganger.

NÅR STARTER DETTE, OG HVOR LENGE VARER DET?
Testdagene som du skal møte til, totalt 3 ganger ved NIH, er forventet å ta ett par timer (oppmøte mellom kl 07.30 og kl 10.00, hjemreise mellom kl 09.00 - 12.00). Deltagelsen i prosjektet varer fra og med april 2017, til og med november 2017.

LYST TIL Å BLI MED?
Ta kontakt med prosjektansvarlig;
Therese Fostervold Mathisen, tlf 95752818, mail: theresefm@nih.no